Nationaal Preventieakkoord

De gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel. Om dat te bereiken, sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Preventieakkoord met verschillende partijen. In het akkoord leggen zij gezamenlijke maatregelen vast om gezondheidsproblemen aan te pakken. Alle betrokken partijen kunnen elkaar aanspreken op deze afspraken.

3 deelakkoorden

De inzet op de 3 thema’s – roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik - wordt breed gedeeld. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik schaden de gezondheid en leiden tot gezondheidsverlies en vaak tot ziekte.

Roken en overgewicht komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Vaak zijn er ook achterliggende problemen zoals armoede en schulden. Om resultaten te bereiken moeten deze problemen ook aandacht krijgen. 

Bestaande gezondheidsprogramma’s blijven

Het Nationaal Preventieakkoord komt niet in plaats van bestaande programma’s (bijvoorbeeld  Jongeren op Gezond Gewicht, Gezonde school, Alles is gezondheid). Het akkoord kan deze programma’s wel versnellen of versterken. Daarom sluit het Preventieakkoord aan op wat al gebeurt in het land en verschillende gemeenten. En komt waar nodig met extra maatregelen.

Vaststellen inhoud Preventieakkoord

De inhoud van het akkoord wordt in de loop van 2018 vastgesteld.

Partijen bij Preventieakkoord

Partijen waarmee het Nationaal Preventieakkoord gesloten wordt, zijn onder andere

  • patiëntenorganisaties;
  • zorgaanbieders;
  • zorgverzekeraars;
  • gemeenten;
  • sportverenigingen en sportbonden;
  • bedrijven;
  • maatschappelijke organisaties.