Gezonde leefstijl

De Rijksoverheid wil gezond leven makkelijker maken. Zodat iedereen kan kiezen voor een gezonde leefstijl. En alle kinderen in 2040 in een gezonde omgeving opgroeien. De Rijksoverheid werkt hiervoor samen met gemeenten, zorg en zorgverzekeraars, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Gezond en fit leven

Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat mensen langer gezond en fit blijven en minder snel zorg nodig hebben. Veel ziekten ontstaan namelijk door roken, overmatig alcohol drinken, ongezond eten, overgewicht en te weinig bewegen. Bijvoorbeeld diabetes, kanker en hartziekten.

De overheid neemt daarom maatregelen om mensen te helpen bij een gezonde leefstijl.

Meer sport en bewegen

Overheden en zorgverzekeraars willen dat 75% van de Nederlanders in 2040 genoeg beweegt. Omdat bewegen voor iedereen gezond is. Nu beweegt 53% genoeg. Wat is genoeg bewegen? Dat is minimaal 150 minuten per week actief bewegen. Bijvoorbeeld fietsen of wandelen.

De overheid neemt daarom maatregelen om bewegen en sporten makkelijker te maken. Dat begint al bij kinderen: voor hen komen er bijvoorbeeld extra buitenspeelplekken en gymlessen op de basisschool. Voor ouderen komen er juist trainingen om te voorkomen dat zij vallen en daar schade bij oplopen. Bewegen helpt bij het gezond en sterk ouder worden.

Gezond eten

De overheid wil dat mensen makkelijker kunnen kiezen voor gezonde voeding. Het helpt als bijvoorbeeld restaurants en kantines van ziekenhuizen, scholen en sportlocaties gezonder eten aanbieden. Zij krijgen daarbij hulp van het Voedingscentrum, dat daarvoor geld krijgt van de overheid.

Verder kan de Nutri-Score op de verpakking van voedsel mensen helpen om een betere keuze te maken tussen vergelijkbare producten. Ook heeft de overheid met fabrikanten afgesproken om minder zout, suiker en verzadigd vet aan voeding toe te voegen.

Minder mensen met overgewicht

De helft van alle Nederlanders is te zwaar. De overheid en tientallen organisaties nemen maatregelen om overgewicht en obesitas terug te dringen. Ook kunnen mensen met bijvoorbeeld diabetes hulp krijgen van een coach om hun leefstijl aan te passen. Het doel is dat in 2040 maximaal 38% van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft. Nu is dat nog 50%.

Rookvrije generatie in 2040

De Rijksoverheid en tientallen organisaties hebben samen als doel om in 2040 alle kinderen te laten opgroeien zonder contact met rokers en rook. Dat betekent bijvoorbeeld dat zwangere vrouwen dan niet meer roken. En dat maximaal 5 van de 100 volwassenen rookt.

De Rijksoverheid neemt daarom maatregelen om roken te ontmoedigen, zoals een hogere belasting op tabak, sigaretten en e-sigaretten.

Minder alcohol drinken

De overheid neemt maatregelen om te voorkomen dat jongeren alcohol drinken. Alcohol is voor die groep namelijk erg ongezond, omdat hun lichaam zich nog volop aan het ontwikkelen is. Daardoor leidt alcohol bij hen sneller tot een alcoholvergiftiging en schade aan hart, maag of lever. Ook is de kans op een alcoholprobleem groter als iemand al jong alcohol drinkt. Daarom mogen alcoholmerken bijvoorbeeld geen reclame maken voor jongeren.

Maar ook andere groepen, zoals zwangere vrouwen, moeten in 2040 minder alcohol drinken dan nu. En het aantal mensen dat overmatig en zwaar alcohol drinkt, moet omlaag.

Drugsgebruik voorkomen

De overheid wil voorkomen dat mensen drugs gebruiken. Drugsgebruik vormt namelijk een risico voor de gezondheid. Het kan bijvoorbeeld angststoornissen, geheugenverlies, psychoses en hartklachten veroorzaken. Ook kan drugsgebruik leiden tot geweld en andere overlast. Daarom is het verboden om drugs te hebben of te verkopen.

Verder bevordert de overheid programma’s op scholen om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. Voor ouders zijn er opvoedtips om drugsgebruik bij hun kinderen te voorkomen.

Ook is er geld voor gemeenten om de IJslandse methode te gebruiken. In IJsland is het namelijk gelukt om het drugsgebruik onder jongeren in 20 jaar tijd sterk te laten dalen.

Gehoorschade voorkomen

Het Rijk heeft met veel organisaties in onder andere de culturele en uitgaanssector afspraken gemaakt om gehoorschade door versterkte muziek te beperken. Zodat bezoekers van onder meer popfestivals, discotheken en schoolfeesten beter beschermd zijn. De afspraken staan in het Vierde convenant preventie gehoorschade en gaan onder meer over toegestane geluidsniveaus, gehoorbescherming en voorlichting. 

De overheid stelt ook geld beschikbaar voor onderzoek en advies over veilige koptelefoons en oortjes

Op de website I love my ears staan concrete tips om gehoorschade te voorkomen.

Betere mentale gezondheid

De overheid neemt extra maatregelen voor een goede mentale gezondheid. Voor jongeren die zich eenzaam of somber voelen, maar ook voor ouderen en mensen met weinig geld.

Afspraken en samenwerking voor een gezonde leefstijl

Er zijn landelijke afspraken om mensen minder te laten roken, om overgewicht terug te dringen en ze gezonder te laten leven. Die afspraken staan in het Nationaal Preventieakkoord, dat de Rijksoverheid met meer dan 70 maatschappelijke organisaties heeft gesloten.

De Rijksoverheid zorgt er samen met anderen voor dat mensen in hun eigen omgeving aan een gezonde leefstijl kunnen werken. Daarvoor zijn gemeenten nodig, maar ook buurthuizen, scholen, de huisarts, wijkverpleging, zorginstellingen en andere organisaties. Bijvoorbeeld sportorganisatie NOC*NSF en stichting Special Heroes voor mensen met een beperking. En natuurlijk vrienden, familie en buren.

Dat gemeenten, zorgverzekeraars en GGD’en in hun eigen regio samenwerken, is afgesproken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord.