Handelsverdragen en het MKB

Niet alleen grote bedrijven profiteren van handelsakkoorden. Ook voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn er kansen. Handelsakkoorden hebben juist als doel om belemmeringen weg te nemen waardoor het MKB internationaal kan handelen.

Handelsverdrag: voordelen voor het MKB

Grote bedrijven zijn vaak beter in staat om een buitenlandse markt te betreden. Zij hebben de omvang en het geld om zich te verdiepen in de regels van de vele mogelijke exportbestemmingen. Het MKB heeft die mogelijkheden vaak niet. Door afspraken over lagere invoerheffingen en heldere regels in handelsakkoorden ontstaan kansen voor het MKB.

Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf moet testen of hun product aan alle eisen voldoet die op een buitenlandse markt gelden. Dit kost vaak miljoenen euro’s. Maar voldoet een product al aan de eisen van de EU? Dan weet het bedrijf dat deze eisen ook gelden in een land waarmee een handelsakkoord is afgesloten. Het wordt voor het bedrijf makkelijker om hun product te exporteren. Dit zorgt ook voor meer werkgelegenheid in het MKB.

Meer informatie over regels voor lagere invoerrechten

Als ondernemers van lagere invoerheffingen in een handelsverdrag willen profiteren, krijgen zij met regels te maken. Bijvoorbeeld met regels die bepalen uit welk land een product afkomstig is (regels van oorsprong). Want de lagere invoerheffingen gelden voor producten die hun oorsprong hebben in een EU-land.

Ook gelden er eisen aan het transport van producten naar een land waarmee Nederland een handelsverdrag heeft. Zo moeten producten rechtstreeks naar het partnerland worden vervoerd.

Lees hier hoe bedrijven aan deze regels kunnen voldoen.

MKB profiteert van multinationals

Het MKB is vaak betrokken bij het werk van grote bedrijven. Als grote bedrijven wereldwijd meer afzetten, levert dit meer op voor het MKB. Niet alleen kleinere bedrijven die een onderdeel voor een product van een multinational leveren. Ook de bedrijven die kantoren schoonmaken of de catering verzorgen, profiteren mee.