Wat is het handelsverdrag EGA?

EGA is een verdrag over de internationale handel in milieuvriendelijke goederen. De landen van de EU waaronder Nederland, plus 16 andere landen onderhandelen over dit handelsverdrag (handelsakkoord). EGA gaat over afschaffing van invoerheffingen voor producten die bijdragen aan energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

EGA staat voor Environmental Goods Agreement, het Groene Goederenakkoord. De betrokken landen onderhandelen sinds 2014 over het verdrag. Doel was om in 2016 tot een akkoord te komen. Maar de partijen zijn het nog niet eens geworden over de producten die op de lijst met groene goederen moeten komen. Sindsdien liggen de onderhandelingen stil. Het is onduidelijk wanneer deze verder gaan.

Waarover gaat het handelsverdrag EGA?

In EGA staan afspraken tussen de EU-landen en 16 andere landen om invoerheffingen voor bepaalde milieuvriendelijke producten af te schaffen. Hierdoor dalen de prijzen van deze producten en wordt het aantrekkelijker voor consumenten om ze te kopen. Het gaat om goederen die helpen bij energiebesparing en die het gebruik van duurzame energie bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnecellen en slimme meters.

De betrokken landen onderhandelen over een lijst van ongeveer 200 verschillende groene goederen.

Doel EGA

Door EGA moet het gebruik van groene producten toenemen. Dit leidt tot minder CO2-uitstoot en gaat zo klimaatverandering tegen.

Welke producten vallen onder EGA?

Onder EGA vallen duurzame goederen in de volgende categorieën:

 • aanpak van luchtvervuiling en waterverontreiniging;
 • afvalverwerking;
 • energiebesparing;
 • opwekking van duurzame energie.

De landen van Europese Unie willen dat onder meer de volgende producten (Engelstalig) onder het akkoord vallen:

 • kurk;
 • thermostaten;
 • slimme meters;
 • afvalcontainers;
 • grondstoffen voor de productie van zonnepanelen;
 • onderdelen van windturbines;
 • biomassaketels;
 • isolatiemateriaal.

Welke landen doen mee aan EGA?

Alle landen die meedoen aan EGA zijn lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de wereldwijde handel in groene producten. Behalve de landen van de Europese Unie - waaronder Nederland - doen de volgende 16 landen aan het akkoord mee:

 • China, Hong Kong, Israël, Japan, Singapore, Taiwan, Turkije, Zuid-Korea;
 • Noorwegen, IJsland, Zwitserland;
 • Canada, Costa Rica, Verenigde Staten;
 • Australië, Nieuw-Zeeland.

Ook landen die lid zijn van de WTO maar niet meedoen aan EGA, profiteren van het akkoord. Zij hoeven geen invoerheffingen te betalen als zij groene producten exporteren naar EGA-landen.

EGA en bedrijven

Behalve consumenten profiteren ook ondernemers van EGA. Zij kunnen meer duurzame producten in het buitenland verkopen. Deze producten worden namelijk goedkoper wanneer bedrijven geen invoerheffingen meer hoeven te betalen. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag, moeten bedrijven meer produceren. En dit zorgt weer voor nieuwe banen.

Meer handel in groene goederen zorgt ook voor meer concurrentie tussen bedrijven. Om beter te kunnen concurreren is het belangrijk dat bedrijven investeren in betere technologieën. Hierdoor verbetert de kwaliteit van hun producten. En meer en betere duurzame producten betekenen een grotere winst voor het milieu.

EGA helpt tegen klimaatverandering

De EU waaronder Nederland, heeft in 2015 in Parijs het klimaatverdrag ondertekend. Doel van het klimaatverdrag is minder uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in Europa 40% lager zijn dan het in 1990 was. Dit lukt alleen als de EU minder fossiele brandstoffen zoals gas en olie, en meer duurzame energie gebruikt.

EGA bevordert dat er steeds betere producten en technologieën komen waardoor energiebesparing  en gebruik van duurzame energie toeneemt.

Waar gaat EGA niet over?

EGA gaat niet over nieuwe regels voor de veiligheid van voedsel of producten, of voor rechten van werknemers. De deelnemende landen blijven hiervoor zelf hun regels maken.