Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?

Voor een associate degree-opleiding of bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool meldt u zich uiterlijk op 1 mei aan. Dit doet u op Studielink.nl. Voor sommige opleidingen geldt een andere deadline. Bijvoorbeeld voor masteropleidingen en opleidingen met een numerus fixus. 

Bachelor en Associate degree: uiterlijk 1 mei aanmelden

Iedereen die zich voor het eerst aanmeldt bij een bacheloropleiding of Associate degree-opleiding op een universiteit of hogeschool moet zich uiterlijk 1 mei aanmelden. U heeft dan recht op een studiekeuzecheck.

U kunt zich aanmelden als:

  • u nog niet eerder heeft gestudeerd aan de universiteit of hogeschool;
  • u al studeert aan een hogeschool of universiteit maar wilt veranderen van studie.

Opleidingen met numerus fixus: aanmelden tot en met 15 januari

Wilt u zich aanmelden voor een fixusopleiding (opleiding met een beperkt aantal plaatsen)? Dan geldt een andere aanmelddeadline: tot en met 15 januari. De deadline van 1 mei en de studiekeuzecheck gelden dan niet.

Masteropleiding: informeer naar deadline voor aanmelden

De aanmelddeadline van 1 mei en de regels voor de studiekeuzecheck gelden niet voor een masteropleiding. Informeer bij de masteropleiding van uw keuze naar het toelatingsbeleid.

Aanmelding na 1 mei mogelijk bij sommige opleidingen

Is het 1 mei geweest en heeft u zich nog niet voor een studie aangemeld? Bij een aantal opleidingen kunt u zich ook na 1 mei nog aanmelden. Informeer zo snel mogelijk of de opleiding van uw keuze u nog toelaat. U heeft in dit geval geen recht meer op een studiekeuzecheck. Informatie die kan helpen bij de keuze voor een studie vindt u op studiekeuze123.nl

De universiteit of hogeschool beslist over uw toelating. De voorwaarden voor toelating kunnen per instelling en soms zelfs per opleiding verschillen. 

Na 1 mei wisselen van opleiding

Heeft u zich voor 1 mei aangemeld voor een opleiding? Dan mag u na 1 mei nog wisselen van opleiding tot het einde van het nieuwe studiejaar. Heeft u zich op uiterlijk 1 mei aangemeld voor een studie, maar meld u zich na die datum aan voor een andere studie? Dan kan de nieuwe opleiding u verplichten tot een studiekeuzecheck.

Meld u snel aan voor de nieuwe opleiding. Dan is er nog tijd voor de studiekeuzecheck voordat de opleiding begint op 1 september. Opleidingen kunnen namelijk weigeren om u in te schrijven als u niet mee hebt gedaan aan een studiekeuzecheck. Informeer hiernaar bij de opleiding van uw keuze.

Aanmelden voor een andere opleiding na negatief studieadvies

Heeft u na 1 mei een negatief bindend studieadvies (bsa) gekregen? Dan heeft u nog steeds recht op toelating tot een andere opleiding. Die opleiding kan u wel verplichten mee te doen aan een studiekeuzecheck.

Meldt u zo snel mogelijk aan bij de opleiding van uw keuze, zodat er nog tijd is voor een studiekeuzecheck. Heeft u niet meegedaan aan een verplichte studiekeuzecheck, dan kan een opleiding u weigeren. Informeer bij de opleiding van uw keuze naar hun beleid.