Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?

Voor een associate degree-opleiding of bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool meldt u uzelf uiterlijk op 1 mei aan. Dit doet u op Studielink.nl. U heeft dan recht op een studiekeuzecheck en op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). Voor sommige opleidingen geldt een andere aanmelddeadline. Zo is de deadline voor opleidingen met een maximaal aantal plaatsen (numerus fixus) 15 januari.  Studenten die zich aanmelden voor een numerus fixus opleiding doen geen studiekeuzecheck.

Voor wie geldt deadline 1 mei en studiekeuzecheck

De uiterste aanmelddatum van 1 mei en de studiekeuzecheck gelden voor:

Dit  betekent dat:

  • u nog niet eerder heeft gestudeerd aan de universiteit of hogeschool;
  • u al studeert aan een hogeschool of universiteit maar wilt veranderen van studie.

Aanmelddeadline voor numerus fixus 15 januari

Wilt u zich aanmelden voor een opleiding met  een maximaal aantal plaatsen (numerus fixus)? Dan geldt een andere  aanmelddeadline: 15 januari. De deadline van 1 mei en de studiekeuzecheck gelden dan niet.

Aanmelden na 1 mei

Is het 1 mei geweest en heeft u zich nog niet voor een studie aangemeld? Bij een aantal opleidingen kunt u zich ook na 1 mei nog aanmelden. Informeer zo snel mogelijk of de opleiding van uw keuze u nog toelaat. U kunt studiekeuze123.nl raadplegen bij de keuze voor een studie. Dit geldt niet voor een opleiding met een maximaal aantal plaatsen (numerus fixus). Voor deze opleidingen kunt u zich na 15 januari niet meer inschrijven.

De universiteit of hogeschool beslist over uw toelating. De voorwaarden voor toelating kunnen per instelling en soms zelfs per opleiding verschillen. U heeft in dit geval geen recht meer op een studiekeuzecheck

Na 1 mei wisselen van opleiding

Heeft u zich voor 1 mei aangemeld voor een opleiding? Dan mag u na 1 mei nog wisselen van opleiding tot het einde van het nieuwe studiejaar. 

Aanmelden voor een andere opleiding na negatief studieadvies

Heeft u na 1 mei een negatief bindend studieadvies (BSA) gekregen? Dan heeft u nog steeds recht op toelating tot een andere opleiding. Die opleiding kan u wel verplichten mee te doen aan een studiekeuzecheck.

Meldt u zo snel mogelijk aan bij de opleiding van uw keuze, zodat er nog tijd is voor een studiekeuzecheck. Heeft u niet meegedaan aan een verplichte studiekeuzecheck? Dan kan een opleiding u weigeren. Informeer bij de opleiding van uw keuze naar hun beleid.

Deadline 1 mei niet voor master

De aanmelddeadline van 1 mei en de regels voor de studiekeuzecheck gelden niet voor een masteropleiding. Informeer bij de masteropleiding van uw keuze naar het toelatingsbeleid.