Laat u niet zomaar kopiëren

Met de KopieID app zorgt u voor een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt noodzakelijk. U kunt de KopieID app downloaden in uw app store: Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs door het burgerservicenummer (BSN) door te strepen en een watermerk over de kopie heen te zetten met daarin het doel en de datum van de kopie.
De KopieID app is uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vragen of feedback? Neem contact op via support-kopieid@milvum.com.

Voorkom identiteitsfraude

Vraagt iemand om een kopie van uw identiteitsbewijs? Geef uw identiteitsbewijs dan niet zomaar af. Met de gegevens op uw identiteitsbewijs, zoals naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) is het voor criminelen erg makkelijk om een lening aan te vragen of een telefoonabonnement af te sluiten.

Kijk voor meer informatie over identiteitsfraude op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.