Ik werk voor een internationale organisatie. Mijn partner werkt zelf in Nederland of heeft een Nederlandse uitkering. Wat betekent dit voor zijn sociale zekerheid?

U werkt voor een internationale organisatie zoals de NAVO of het Internationale Strafhof. Uw partner werkt in Nederland of heeft een Nederlands pensioen. In dat geval valt uw partner onder de Nederlandse wetgeving. Dit betekent dat de Nederlandse sociale zekerheidsregels van toepassing zijn op uw partner.

Pensioen (AOW)

Uw partner bouwt per verzekerd jaar 2% AOW-pensioen op. Was uw partner tot nu toe al in Nederland verzekerd? Dan loopt de AOW-opbouw gewoon door.

Nabestaandenuitkering

Als uw partner overlijdt, kunt u recht hebben op een Anw-uitkering voor uzelf en uw kinderen.

Kinderbijslag

Uw partner kan kinderbijslag aanvragen voor uw minderjarige kinderen, en misschien ook een kindgebonden budget. Krijgt u zelf kinderbijslag van uw werkgever? Dan wordt de Nederlandse kinderbijslag waarschijnlijk niet helemaal uitbetaald.

Uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Werkt uw partner in loondienst? Of heeft hij een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering? Dan is hij mogelijk ook verzekerd voor de WW, Ziektewet en WIA.

Zorgverzekering en zorgtoeslag

De ziektekosten van uw partner worden geregeld door de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw partner moet een zorgverzekering afsluiten met een zorgverzekeraar naar keuze. Hij/zij kan ook recht hebben op zorgtoeslag.

Ontheffing van Nederlandse zorgverzekering

Is uw partner verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten omdat hij werkt of een Nederlandse sociale zekerheidsuitkering ontvangt? En is hij daarnaast ook via de regeling van uw werkgever verzekerd voor ziektekosten? Dan is het niet mogelijk ontheffing te vragen van de Nederlandse verzekering.

Uw partner kan alleen ontheffing krijgen als hij niet in Nederland werkt (of een Nederlandse uitkering krijgt). Daarbij biedt de ziektekostenregeling van uw werkgever voldoende dekking. Bijvoorbeeld als de regeling van uw werkgever de kosten van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis betaalt.

Meer informatie over situatie van uw partner

  • UWV informeert u of uw partner verzekerd is voor de WW, Ziektewet en WIA.
  • De SVB kan vertellen of uw partner verzekerd is voor de AOW, Anw en kinderbijslag.
  • De Belastingdienst kan meer informatie geven over zorgtoeslag. Kijk op Toeslagen.nl of bel met 0800-0543.