Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing en getuige zijn van huiselijk geweld valt eronder.

Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Dit is een vorm van huiselijk geweld.

Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen, omdat het kind afhankelijk is van hen voor zorg. Bijvoorbeeld leidsters van peuterspeelzalen, leraren of sporttrainers.

Het kan gaan om opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

Omvang van kindermishandeling

De Universiteit Leiden en TNO onderzochten in 2010 de omvang en aard van kindermishandeling. Naar schatting worden jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld.

Vormen van kindermishandeling

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van kindermishandeling:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders of verzorgers.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.