Kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen moeten zich houden aan wettelijke kwaliteitseisen. Zo moeten medewerkers in de kinderopvang de juiste diploma’s en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen.

Nieuwe regels voor kwaliteit kinderopvang in 2018 en 2019

De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang stelt hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen, zoals:

Meer leidsters per kind

De groepsgrootte en groepssamenstelling moet in de juiste verhouding staan tot het aantal pedagogisch medewerkers. Dit is de beroepskracht-kindratio. De rekenregels voor de beroepskracht-kindratio veranderen per 1 januari 2019. Voor nuljarigen gaat het aantal medewerkers per kind van 1 op 4 naar 1 op 3. Hierdoor krijgen kinderen meer aandacht .

Op de website van BoinK vindt u een rekenhulp. Hier kunt u zien wat de gevolgen zijn van de nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties in de kinderopvang.

Criterium vaste gezichten aangescherpt

Een vast gezicht bij de opvang van nuljarigen is een kwaliteitseis. Een vaste medewerker weet hoe een baby zich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft. Sinds 2018 geldt dat er voor baby’s 2 of 3 vast gezichten moeten zijn.

Voor de bso geldt het vaste-gezichtencriterium niet.

Voor ieder kind een mentor

Ieder kind in de kinderopvang krijgt een mentor. Ook de kinderen die op wisselende dagen naar de opvang gaan (flexibele opvang). De mentor is een pedagogische medewerker uit de groep van het kind die de ontwikkeling van het kind stimuleert. Naast de ouders, krijgen ook de basisschool en bso deze informatie. Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind, dan verwijst de mentor de ouders door voor verdere hulp.

Ouders bespreken de ontwikkeling van hun kind met de mentor. In de bso is de mentor ook het aanspreekpunt van het kind.

Verplicht EHBO’er aanwezig

Tijdens de openingsuren van een kinderopvang en peuterspeelzaal moet er minimaal 1 volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat. Dit is sinds 1 januari 2018 verplicht. Iedere volwassene die bij de kinderopvang of peuterspeelzaal werkt kan deze EHBO’er zijn.

Nederlandse taal

Per 1 januari 2023 treden de eisen voor het minimumtaalniveau voor beroepskrachten in werking. Zij moeten de Nederlandse taal goed beheersen.

De nieuwe kwaliteitseisen staan in de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetsvoorstellen al goedgekeurd.

In de brochure Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang staan alle wijzigingen op een rijtje.

Controle kwaliteitseisen

De GGD controleert of kinderopvang en peuterspeelzalen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij doen dit in opdracht van de gemeente. Gemeenten moeten handhavend optreden als kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen niet voldoen aan deze eisen. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.

Zie ook