Kan ik voor mediation kiezen als mijn zaak al bij de rechter loopt?

U kunt voor mediation kiezen ook al loopt uw zaak al bij de rechter. Dit heet mediation naast rechtspraak. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof waar uw zaak loopt. De rechter kan u hiervoor schriftelijk uitnodigen. Ook kan hij tijdens een zitting voorstellen om te kiezen voor mediation.

Rechtszaken met en zonder mediation

Partijen kunnen voor mediation kiezen in:

 • civiele zaken;
 • familierechtelijke zaken;
 • bestuursrechtelijke zaken;
 • belastingzaken.

Dit kan zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof.

In strafzaken is mediation in sommige gevallen mogelijk.

In vreemdelingenzaken is het niet mogelijk voor mediation te kiezen.

Juridische procedure bij mediation

Als u kiest voor mediation, dan kunt u ook niet-juridische aspecten in uw oplossing betrekken. Dat is in een juridische procedure niet mogelijk. Tijdens de mediation stopt de gerechtelijke procedure.

In strafzaken blijft de zittingsdatum wel staan.

Als de bemiddeling niet slaagt, gaat de procedure bij de rechter verder.

Uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak

De uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak zijn:

 • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • In een mediationovereenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd.
 • Mediation duurt normaal gesproken niet langer dan 3 maanden, vaak korter.
 • Met uitzondering van strafzaken wordt de gerechtelijke procedure geschorst. Na overeenstemming stopt de procedure. Bij geen of een gedeeltelijke overeenstemming gaat de zaak terug naar de rechter.
 • Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk. Deze informatie mag later niet zonder toestemming van de andere partij worden gebruikt.
 • Normaal gesproken zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig.
 • In overleg kunnen advocaten of gemachtigden de mediation bijwonen.
 • De mediator houdt zich aan het reglement van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).