Wie kan om euthanasie vragen?

Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Een voorwaarde hierbij is dat de patiënt zelf wilsbekwaam is of een wilsverklaring heeft opgesteld. De patiënt kan bijvoorbeeld in de wilsverklaring aangeven dat hij euthanasie wil laten uitvoeren bij een vergevorderd stadium van een terminale ziekte.

Euthanasieverzoek van minderjarigen

Een minderjarige kan vanaf 12 jaar zelf een verzoek om euthanasie doen. Tot 16 jaar is daarvoor wel instemming van de ouders of voogd nodig.

Jongeren van 16 en 17 jaar nemen de beslissing in eerste instantie zelf. Artsen moeten de ouders wel altijd bij het besluit betrekken.

Vanaf 18 jaar kan iemand zelf om euthanasie vragen. De arts hoeft de ouders of verzorgers niet bij het verzoek te betrekken.

Euthanasieverzoek van patiënten met dementie

In sommige gevallen kunnen artsen een euthanasieverzoek van een patiënt met dementie inwilligen. Dit kan bijvoorbeeld als een wilsbekwame, dementerende patiënt een verzoek doet bij de arts en hij of zij aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

Euthanasieverzoek van naasten

Euthanasie kan niet plaatsvinden op verzoek van familieleden of vrienden. Wel kunnen familieleden de wilsverklaring van de patiënt onder de aandacht brengen van de arts. 

Euthanasieverzoek van patiënten uit het buitenland

Een arts die bij een patiënt euthanasie uitvoert, moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen die in de wet staan. De arts moet onder meer de medische geschiedenis van de patiënt kennen. Op basis daarvan moet hij tot de overtuiging kunnen komen dat de patiënt uitzichtloos lijdt. Ook moet de arts vaststellen dat de patiënt goed heeft nagedacht over het verzoek. En dat het lijden voor de patiënt ondraaglijk is.

Bij een patiënt uit het buitenland, die een euthanasieverzoek doet, moet de arts ook aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Voor de arts kan het dan lastiger zijn om de medische geschiedenis goed te kennen. En om in te schatten of de situatie van de patiënt aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

De arts mag zelf bepalen of hij een euthanasieverzoek van een buitenlandse patiënt in behandeling wil nemen. En beslissen wat hij verder nodig vindt om te onderzoeken of het verzoek aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld door te overleggen met hulpverleners die de patiënt behandelen of behandeld hebben.

Uitvoering euthanasieverzoek

Een arts kan pas op een euthanasieverzoek ingaan als hij vindt dat hij aan de zorgvuldigheidseisen uit de Euthanasiewet kan voldoen. Een arts is niet verplicht aan euthanasie mee te werken. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Euthanasie en de wet.