Wie kan om euthanasie vragen?

Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Een voorwaarde hierbij is dat de patiënt zelf wilsbekwaam is of een wilsverklaring heeft opgesteld.  Ook moet het verzoek aan de 6 wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoen. Artsen zijn nooit verplicht om mee te werken aan een euthanasieverzoek.

Euthanasie altijd op medische grondslag

Euthanasie is alleen is toegestaan als het lijden een ‘medische grondslag’ heeft. Dit betekent dat het lijden van de patiënt (grotendeels) veroorzaakt wordt door een medische aandoening, beperking of ziekte.

Euthanasieverzoek van minderjarigen

Een minderjarige kan vanaf 12 jaar zelf een verzoek om euthanasie doen. Tot 16 jaar is daarvoor wel instemming van de ouders of voogd nodig.

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen de beslissing in eerste instantie zelf nemen. Artsen moeten de ouders wel altijd bij het besluit betrekken.

Vanaf 18 jaar kan iemand zelf om euthanasie vragen.

Euthanasieverzoek van patiënten met dementie

In sommige gevallen kunnen artsen een euthanasieverzoek van een patiënt met dementie inwilligen. Dit kan alleen indien aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen voldaan wordt.

Euthanasieverzoek van patiënten met een psychiatrische aandoening

Euthanasie is niet alleen mogelijk voor terminale patiënten of mensen die lijden door een lichamelijke ziekte, maar onder omstandigheden ook bij patiënten met een psychiatrische aandoening.

Euthanasieverzoek van naasten

Euthanasie kan niet plaatsvinden op verzoek van familieleden of vrienden. Wel kunnen familieleden de wilsverklaring van de patiënt onder de aandacht brengen van de arts, als de patiënt zelf niet meer om euthanasie kan vragen. 

Euthanasieverzoek van patiënten uit het buitenland

Een arts die bij een patiënt euthanasie uitvoert, moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen die in de wet staan. Daarvoor moet de arts  onder meer de medische geschiedenis van de patiënt kennen. Hij moet tot de overtuiging kunnen komen dat de patiënt uitzichtloos lijdt en er geen andere behandelingsopties meer zijn. Ook moet de arts vaststellen dat de patiënt goed heeft nagedacht over het verzoek. En dat het lijden voor de patiënt ondraaglijk is.

Bij een patiënt uit het buitenland, die een euthanasieverzoek doet, moet de arts ook aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Bij buitenlandse patiënten kan het voor de arts lastiger zijn om de medische geschiedenis goed te kennen. En om in te schatten of de situatie van de patiënt aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

De arts mag zelf bepalen of hij een euthanasieverzoek van een buitenlandse patiënt in behandeling wil nemen. En beslissen wat hij verder nodig vindt om te onderzoeken of het verzoek aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld door te overleggen met hulpverleners die de patiënt behandelen of behandeld hebben.

Uitvoering euthanasieverzoek

Een arts kan pas op een euthanasieverzoek ingaan als hij vindt dat hij aan de 6 zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet kan voldoen. Een arts is niet verplicht aan euthanasie mee te werken. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Euthanasie en de wet.