Wie kan om euthanasie vragen?

Euthanasie mag alleen als de patiënt dit zelf wil. De patiënt moet zelf om euthanasie vragen. Of een document hebben waarin de euthanasiewens duidelijk staat opgeschreven. Ook moet de vraag en de situatie van de patiënt voldoen aan de 6 eisen van de euthanasiewet. Artsen zijn nooit verplicht om euthanasie uit te voeren.

Euthanasie mag alleen met een medische reden voor het lijden

Euthanasie mag alleen als het lijden een ‘medische grondslag’ heeft. Dit betekent dat het lijden van de patiënt komt door een medische aandoening. Bijvoorbeeld door een beperking of ziekte.

Vraag om euthanasie van kinderen

Euthanasie kan alleen als de patiënt er zelf om vraagt. Dat is bij kinderen anders.

  • Is een kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moeten de ouders of voogd ook toestemming geven.
  • Is een kind tussen de 16 en 18 jaar, kunnen zelf beslissen over euthanasie. Artsen moeten wel met de ouders overleggen, maar de ouders hoeven niet mee te beslissen.
  • Vanaf 18 jaar kan iemand zelf om euthanasie vragen.

Vraag om euthanasie van patiënten met dementie

Soms kunnen artsen euthanasie uitvoeren bij patiënten met dementie. Dit kan alleen als zij alle 6 zorgvuldigheidseisen uit de wet volgen.

Vraag om euthanasie van vrienden of familie

Euthanasie mag niet als familieleden of vrienden van de patiënt hier om vragen. Familieleden kunnen wel de wilsverklaring van de patiënt aan de arts geven. Dat mag als de patiënt zelf niet meer om euthanasie kan vragen.

Vraag om euthanasie van patiënten uit het buitenland

Een arts die bij een patiënt euthanasie uitvoert, moet kijken of er wordt voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen uit de wet

Daarvoor moet de arts de medische geschiedenis van de patiënt kennen. Hij moet tot de conclusie kunnen komen dat de patiënt uitzichtloos lijdt.  En dat er geen andere behandelingen meer mogelijk zijn. De arts moet ook zeker zijn dat de patiënt goed heeft nagedacht over het verzoek. En dat het lijden voor de patiënt ondraaglijk is.

Als een patiënt uit het buitenland vraagt om euthanasie, moet de Nederlandse arts ook kijken naar de 6 eisen uit de wet. Als iemand in het buitenland woont, kan het voor de Nederlandse arts moeilijker zijn om de medische geschiedenis goed te kennen. En om in te schatten of alle regels van de wet passen bij de situatie van de patiënt.

De arts beslist zelf of hij ingaat op een euthanasievraag van iemand uit het buitenland. Hij beslist ook zelf hoe hij kan onderzoeken of de euthanasiewens voldoet aan de 6 zorgvuldigheidseisen uit de wet. Bijvoorbeeld door te praten met hulpverleners die de patiënt behandelen of behandeld hebben.

Uitvoering euthanasieverzoek

Een arts kan pas op een euthanasieverzoek ingaan als hij vindt dat hij aan de 6 eisen uit de euthanasiewet kan voldoen. Als hij vindt dat alles in orde is, kan hij euthanasie uitvoeren. Maar hij is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Euthanasie en de wet.