Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordening overbrenging afvalstoffen.

Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023 (PDF | 11 pagina's | 447 kB)