Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer milieudoelstellingen. Dit document is in het Engels.

Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts (PDF | 16 pagina's | 319 kB)