Beleid milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer

De overheid wil het gebruik van milieuvriendelijker vervoer stimuleren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het aanbod van alternatieve energie voor vervoer groeit.

Energieakkoord voor duurzame groei

De overheid en 40 betrokken partijen hebben afgesproken om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld met subsidies op duurzame energie. Deze afspraken staan in het Energieakkoord voor duurzame groei. Hierin staan ook doelen voor de mobiliteit- en transportsector. Zo moeten vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s CO2-emissievrij rijden.

Behalve de overheid zijn de volgende partijen betrokken bij het Energieakkoord:

 • werkgevers en vakbeweging;
 • natuur- en milieuorganisaties;
 • maatschappelijke organisaties en financiële instellingen.

Europese afspraken milieuvriendelijk rijden

Ook de landen van de Europese Unie hebben met elkaar afspraken gemaakt over milieuvriendelijk rijden. In 2020 moet minstens 10% van alle brandstof in het vervoer bestaan uit alternatieve brandstoffen. De afspraken staan in de Europese richtlijn hernieuwbare energie (pdf, 1,3 MB).

Rijk stimuleert gebruik alternatieve brandstoffen

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van de volgende alternatieve brandstoffen:

Minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen

Alternatieve brandstoffen zijn niet alleen milieuvriendelijker. Ze maken Nederland ook minder afhankelijk van de landen die olie en gas produceren. Ook heeft Nederland dan minder last van de hoge prijzen van fossiele brandstoffen.

Fossiele en alternatieve brandstoffen vullen elkaar aan

De Rijksoverheid en andere partijen hebben een visie voor gebruik van brandstoffen in het vervoer ontwikkeld: de visie duurzame brandstoffenmix. Deze beschrijft hoe de verschillende soorten fossiele en alternatieve brandstoffen elkaar kunnen aanvullen. Maar ook waar ze niet goed met elkaar samengaan.

Andere maatregelen voor milieuvriendelijk vervoer

Naast beleid voor alternatieve brandstoffen, neemt het Rijk nog andere maatregelen voor milieuvriendelijk vervoer:

 • Nieuwe technieken voor stiller rijden

  Bijvoorbeeld nieuwe technologieën waardoor autorijden minder geluidsoverlast veroorzaakt. Zoals elektrische auto's of stiller wegdek.
 • Milieuvriendelijk goederenvervoer

  De overheid stelt steeds strengere milieueisen aan vracht- en bestelverkeer. Zo vermindert efficiënter transport de milieubelasting. Bijvoorbeeld langere en zwaardere vrachtwagens.
 • Milieuvriendelijke schepen

  De overheid werkt met de sector aan milieuvriendelijke scheepvaart op zee. Vanaf 2015 moeten nieuwe schepen bijvoorbeeld energiezuinig worden ontworpen. Hierdoor stoten zij minder CO2 uit en hebben zij lagere stookkosten. 
 • Zwavelvrije gasolie

  Zowel zeeschepen als binnenvaartschepen gebruiken sinds 2011 zwavelvrije gasolie.
 • Label voor autobanden

  Alle nieuwe autobanden moeten een bandenlabel hebben. Dit label laat onder meer zien hoe hoog het brandstofgebruik van het voertuig is.

Zie ook