Beleid milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer

De overheid wil het gebruik van milieuvriendelijker vervoer stimuleren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het aanbod van alternatieve energie voor vervoer groeit.

Klimaatakkoord

Meer dan 100 partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) hebben afgesproken om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. Bijvoorbeeld met subsidies op duurzame energie. Deze afspraken staan in het Klimaatakkoord. Hierin staan ook doelen voor de mobiliteit- en transportsector. Zo moeten vanaf 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s CO2-emissievrij rijden.

Europese afspraken milieuvriendelijk rijden

Ook de landen van de Europese Unie hebben met elkaar afspraken gemaakt over milieuvriendelijk rijden. In 2030 moet minstens 14% van alle brandstof in het vervoer bestaan uit alternatieve brandstoffen. De afspraken staan in de Europese richtlijn hernieuwbare energie (pdf, 1,3 MB).

Rijk stimuleert gebruik alternatieve brandstoffen

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van de volgende alternatieve brandstoffen:

 • Biobrandstoffen

  Biobrandstof is brandstof die is gemaakt van plantaardige stoffen of afvalstoffen. 
 • Groen gas

  Groen gas wordt gemaakt van biogas. Biogas ontstaat door biomassa te vergisten of vergassen. Biomassa bestaat uit natuurlijke materialen, zoals afval van landbouwproducten.
 • Elektrisch rijden

  Het kabinet stimuleert elektrisch rijden door een lagere fiscale bijtelling voor elektrische auto's en een subsidie voor nieuwe en tweedehands elekrische auto’s. Ook komen er nog tientallen extra snellaadstions bij.
 • Niet-fossiele kerosine luchtvaart

  De Rijksoverheid wil ook de luchtvaart duurzamer maken. Daarom wil zij dat vliegtuigen in Europa over 3 jaar verplicht deels op duurzame brandstof vliegen.
 • Waterstof

  Nederland telt momenteel 8 openbare watertankstations. Naar verwachting zijn het er eind 2021 13.
  Dat zijn nu:

  1.  Rhoon
  2.  Helmond
  3.  Arnhem
  4.  Den Haag
  5.  Amsterdam-West (Orange Gas)
  6.  Amsterdam-Schiphol
  7.  Nieuwegein
  8.  Pesse. De officiële opening is op 6 oktober 2021 maar deze is al in bedrijf.

  Voor eind 2021 komen er naar verwachting 5 bij:
   9.   Groningen
  10. Breda
  11. Capelle a/d IJssel
  12. Amsterdam-West (Schell)
  13. Doetinchem

Minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen

Alternatieve brandstoffen zijn niet alleen milieuvriendelijker. Ze maken Nederland ook minder afhankelijk van de landen die olie en gas produceren. Ook heeft Nederland dan minder last van de hoge prijzen van fossiele brandstoffen.

Andere maatregelen voor milieuvriendelijk vervoer

Naast beleid voor alternatieve brandstoffen, neemt het Rijk nog andere maatregelen voor milieuvriendelijk vervoer:

 • Nieuwe technieken voor stiller rijden

  Bijvoorbeeld nieuwe technologieën waardoor autorijden minder geluidsoverlast veroorzaakt. Zoals elektrische auto's of stiller wegdek.
 • Milieuvriendelijk goederenvervoer

  De overheid stelt steeds strengere milieueisen aan vracht- en bestelverkeer. Zo vermindert efficiënter transport de milieubelasting. Bijvoorbeeld langere en zwaardere vrachtwagens.
 • Milieuvriendelijke schepen

  De overheid werkt met de sector aan milieuvriendelijke scheepvaart op zee. Vanaf 2015 moeten nieuwe schepen bijvoorbeeld energiezuinig worden ontworpen. Hierdoor stoten zij minder CO2 uit en hebben zij lagere stookkosten. 
 • Zwavelvrije gasolie

  Zowel zeeschepen als binnenvaartschepen gebruiken sinds 2011 zwavelvrije gasolie.
 • Label voor autobanden

  Alle nieuwe autobanden moeten een bandenlabel hebben. Dit label laat onder meer zien hoe hoog het brandstofgebruik van het voertuig is.

Roettaks

De overheid wil de meest vervuilende dieselauto’s versneld uit het wagenpark laten stromen. Daarom betalen dieselauto’s zonder roetfilter met ingang van 1 januari 2020 een toeslag op de MRB (roettaks).