Gemeentelijk Omgevingsplan Ommen

Ommen ontwikkelde als een van de eerste gemeenten in Nederland een gemeentelijk omgevingsplan. Door met 1 plan voor haar hele grondgebied te werken, loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet.

1 visie op het omgevingsbeleid

Vergroot afbeelding
Met het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) kan iedereen snel zien op welke manier Ommen de omgeving wil ontwikkelen.

Samen werken aan 1 omgevingsplan

De gemeente Ommen heeft het GOP opgesteld in overleg en samenwerking met:

  • inwoners;
  • agrariërs;
  • ondernemers;
  • belangengroepen;
  • partners (omliggende gemeenten, provincie en waterschap).

Hierdoor heeft de gemeente meer steun voor haar ambities en doelen.

Voordelen en gevolgen 1 omgevingsplan

Een paar voordelen van het GOP zijn:

  • minder administratieve en bestuurlijke lasten;
  • meer eenheid en duidelijkheid over het beleid van de gemeente;
  • invloed van onder meer inwoners en ondernemers.

De video laat zien, hoe de gemeente Ommen het GOP toepast.

(Een man staat op een bouwplaats naast een berg zand. Een stal vol met koeien. Voice-over:)
DOOR RUSTIGE MUZIEK KLINKT HET GELOEI VAN KOEIEN
VOICE-OVER: Bert Zandman uit Ommen is veehouder en campingbaas. Al acht jaar wil hij zijn oude koeienstal vervangen door een veel duurzamere stal. Eentje waar de koeien beter gehuisvest zijn en waar recreanten vrij naar binnen mogen. Iedereen ziet de voordelen van de nieuwe stal in, maar de regels staan in de weg. Volgens het bestemmingsplan moet de nieuwe stal worden gebouwd naast zijn camping. Maar volgens het Ammoniakbesluit moet dan zijn camping dicht. BERT ZANDMAN: Hoe je het ook wendt of keert, we kwamen er niet uit met elkaar. Altijd liepen we tegen bepaalde regeltjes aan in de wet die het niet toestond, toeliet. Dus we liepen steeds weer vast. VOICE-OVER: Om projecten zoals die van Zandman wél de ruimte te geven werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan één allesomvattende Omgevingswet. Ommen mag alvast experimenteren met de Omgevingswet. Samen met de bevolking zijn de kaders aangegeven waarbinnen initiatieven mogelijk zijn. Zoals behoud van het groene landschap maar ook duurzame groei van de landbouw en het toerisme. De Ommense wethouder Lagas keek op welke manier de nieuwe stal binnen die kaders wél kan worden gebouwd. WETHOUDER LAGAS: Toen ben ik eerst 's gaan luisteren naar wat zijn jouw plannen nu precies? En ik ben ze toen 's vanuit die plannen gaan aanvliegen in plaats vanuit de ruimtelijke beperkingen. En door met heel veel mensen om de tafel die plannen te gaan bespreken konden we binnen relatief korte tijd gaan realiseren wat hij graag wilde. BERT ZANDMAN: Het is geen gangbare stal die wordt gebouwd. Het is wel een stal die een meerwaarde moest hebben voor de omgeving. LAGAS: Als je begint vanuit de ruimtelijke ordeningsvraagstukken en je zegt dan: We gaan een nieuwe schuur bouwen op een toch wat bijzondere plek dan wordt er vanuit het bestemmingsplan heel snel gekeken van: dat kan niet. Dat mag niet, kan niet. Waarom zouden we het gaan wijzigen? Hij heeft een schuur. Maar alle aspecten die erbij kwamen, zijn plannen, zijn ideeën en de rol en functie die het geheel zou krijgen in het recreatieve perspectief die werden buiten beschouwing gelaten. Dus niet van: nee, omdat er dan dat... Maar: ja, maar hoe gaan we dat dan doen? VOICE-OVER: Tientallen wetten en zo'n honderd maatregelen gaan op in deze Omgevingswet. Door niet uit te gaan van de regeltjes, maar van: wat willen we nou eigenlijk blijkt er opeens veel meer mogelijk. Dat is wat de Omgevingswet beoogt.
(Wethouder)
LAGAS: Ik ben ontzettend blij dat die Omgevingswet er nu zo uit gaat zien zoals hij eruit gaat zien. Ik hoop dat hij zo ook door de Tweede Kamer kan want ik denk dat veel mensen in Nederland daar ontzettend blij mee zullen zijn voor wat betreft hun ontwikkelingen. Vergeet niet dat de snelheid waarmee je zo projecten van de grond kunt trekken ook verschrikkelijk goed is voor onze economie en voor innovatieve ondernemers. Die hebben dit hard nodig.
(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Een productie van de Directie Communicatie.)
DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Meer informatie over GOP

Meer informatie over het GOP staat op de website van de gemeente Ommen of mailen naar Huib.Noltes@ommen-hardenberg.nl.