Partners en samenwerkingsverbanden ontwikkelingssamenwerking

De Nederlandse overheid werkt voor de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid samen met verschillende partners. Denk aan het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om kennis, technologie en netwerken bij elkaar te brengen.