De overheid wil het aantal overvallen, berovingen op straat en woninginbraken terugdringen. Dit gebeurt onder andere door een landelijke aanpak. Maar ook door de pakkans te vergroten en door hogere straffen te eisen. Daarnaast investeert de overheid in preventie en betere samenwerking tussen politie, gemeenten en ondernemers.