Kwartaalrapportage Milieudossiers Q1 2024

Het document geeft een overzicht van de stand van zaken van de dossiers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in het 1e kwartaal van 2024.

Kwartaalrapportage Milieudossiers Q1 2024