Hoe moet ik mijn kind inschrijven op de middelbare school?

U meldt uw kind zelf aan op een middelbare school. Meestal kan dit vanaf halverwege maart. Om uw kind in te schrijven heeft u een aantal gegevens van uw kind nodig, zoals het burgerservicenummer (BSN) van uw kind.

Uw kind inschrijven op de middelbare school

Wat u moet weten als u uw kind wilt aanmelden op de middelbare school:

  • Kijk eerst op de website van uw gemeente of u en uw kind zelf een middelbare school mogen kiezen. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van leerlingen over de scholen. Soms wordt er bijvoorbeeld geloot.
  • U kunt uw kind meestal vanaf halverwege maart aanmelden. U kunt in januari of februari samen met uw kind naar een open dag van de school. Gaat uw kind naar een nieuwe middelbare school omdat u verhuist? Dan kunt u uw kind het hele jaar aanmelden.
  • Houd er rekening mee dat een middelbare school vol kan zijn en geen plaats meer heeft voor uw kind. U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden.
  • U moet het burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven bij de inschrijving. Neem hiervoor het identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving als uw kind naar een nieuwe school gaat. Heeft uw kind nog geen BSN? Dan krijgt uw kind een tijdelijk onderwijsnummer via de school. Als uw kind eenmaal staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een BSN ontvangt van de gemeente, geeft u dit door aan de school.
  • Het schoolbestuur bepaalt of uw kind wordt toegelaten op de middelbare school. Het schoolbestuur kijkt bijvoorbeeld naar het schooladvies van de basisschool. In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.