Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden