Toezicht op voedselsector

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de veiligheid en betrouwbaarheid van voedsel te verbeteren. Veilig voedsel betekent dat consumenten het eten zonder er ziek van te worden.

Veilig en betrouwbaar voedsel

Afgelopen jaren zijn er in Nederland voedselschandalen geweest. Bijvoorbeeld fraude met paardenvlees dat werd verkocht als rundvlees. Of salmonella in zalm waardoor mensen ziek zijn geworden. Dit heeft het vertrouwen van mensen in hun voedsel verminderd.

Daarom heeft de Rijksoverheid maatregelen genomen om het toezicht op de voedselproductiesector te verbeteren. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voert dit toezicht uit. 

Het kabinet is van plan om in 2018 € 25 miljoen beschikbaar te stellen om het toezicht door de NVWA te verbeteren. Dit staat in de Rijksbegroting 2018.

Toezicht op productie vlees(producten)

Voor veel mensen is vlees een onderdeel van de dagelijkse voeding. Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld zo’n 40 kilogram vlees per persoon. Dieren die voor de voedselproductie worden gebruikt, dragen van nature bacteriën en potentiële ziekteverwekkers bij zich. Net als mensen. Om de veiligheid van het voedsel te garanderen, zijn er wettelijke regels.

Rutte III: oprichting speciaal team agro-nutriketen

Het kabinet wil een speciaal team voor de agro-nutriketen. Dit om oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan te pakken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Extra maatregelen toezicht vlees(producten)

Door de schandalen met vlees(producten) heeft de Rijksoverheid extra maatregelen genomen:

  • Het toezicht op de vleessector is aangescherpt. De NVWA neemt snel en direct maatregelen bij overtredingen, misstanden of risico’s voor de veiligheid.
  • De NVWA heeft waar nodig de teams voor inspecties versterkt. Ook voeren inspecteurs vaker onaangekondigde controles uit.
  • De NVWA werkt samen met Openbaar Ministerie, FIOD en Douane om vleesfraude beter aan te pakken. Ook internationale opsporingsorganisaties als Europol en Interpol worden hierbij betrokken.
  • De uitvoering van keuring en toezicht bij de vleessector wordt weer volledig een overheidstaak.
  • Overtreders kunnen hoge boetes krijgen.
  • Op de website van de NVWA staat meer informatie over de rol van de NVWA bij toezicht op vlees(producten).

Erkenning, vergunning en registratie voedselbedrijven

Voldoende ventilatie, schone wc’s en niet te hoge temperatuur. Dit zijn enkele eisen waaraan voedselbedrijven en toeleveranciers in de EU moeten voldoen. Deze bedrijven moeten zich bij de NVWA registreren of een vergunning of erkenning aanvragen. De NVWA houdt onder meer toezicht op de risico’s voor de voedselveiligheid bij bedrijven. Voldoet een onderneming niet (meer) aan de voorwaarden, dan trekt de NVWA de vergunning of registratie in. Het bedrijf mag dan geen voedsel meer produceren, opslaan of verhandelen.

Ook zijn er EU-wetten voor de toelating en controle van dieren van buiten de EU.

Registratie en toelating dieren (Europese regels)

Een uitbraak van dierziekte of gezondheidsproblemen met besmet vlees moeten snel worden aangepakt. Daarom moeten ondernemers volgens EU-regels de verblijfplaats registreren van vee, zoals runderen, varkens, schapen of geiten. De gegevens staan in een centrale databank bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Inspectiegegevens openbaar

De NVWA zal tot 2021 stapsgewijs steeds meer inspectiegegevens en handhavingsmaatregelen bij de voedselproductiesector openbaar maken. Zo kunnen mensen beter zien welke producten niet aan de eisen van de wet voldoen en dat bepaalde horecagelegenheden de voedselhygiëne niet goed naleven.

Zie ook