Welk vuurwerk is tijdens jaarwisseling 2020-2021 verboden?

Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag het niet verkopen of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.

Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt ook onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand. 

Carbidschieten: gemeente bepaalt of het is toegestaan of verboden

Carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Neem daarom contact op met uw gemeente of carbidschieten is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Mogelijk is een vergunning verplicht. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod. 

Soorten vuurwerk

De minimumleeftijd om vuurwerk te kunnen kopen is 12 of 16 jaar. Dit hangt af van het soort vuurwerk. Voor gevaarlijker vuurwerk is de leeftijdsgrens hoger. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn om het vuurwerk te kopen. Dit hangt af van in welke categorie het vuurwerk valt. De categorieën hebben elk hun eigen kenmerken voor gebruik, gevaar en geluid.

Soorten vuurwerk
Categorie Leeftijd Soort vuurwerk Gebruik tijdens jaarwisseling 2020-2021
 F1

Vanaf 12 jaar

Fop- en schertsvuurwerk. Voorbeelden zijn: sterretjes, knalerwten trektouwtjes, Bengaals vuur, Bengaalse lucifers, fonteinen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, kerstcrackers en confettibommen.

Mag worden afgestoken tijdens oud en nieuw 2020-2021.

F2 Vanaf 16 jaar Consumentenvuurwerk. Voorbeelden zijn: batterijen, flitstabletten, fonteinen, grondmobielen, grondtollen, springtollen, mijnen, stijgtollen, draaizonnen. Mag niet worden afgestoken tijdens oud en nieuw 2020-2021.
F3 en F4 alleen professionals Dit vuurwerk is gevaarlijker en mag alleen door erkende professionals worden afgestoken. Mag nooit worden afgestoken door consumenten.

Na deze jaarwisseling 2020-2021 blijft het verboden om knalvuurwerk (rotjes), knalstrengen (Chinese rollen), enkelschotsbuizen (single shots) en vuurpijlen af te steken. Dit is al eerder afgesproken in de Kamerbrief over een veilige jaarwisseling