Vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw 2021-2022

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 was verkopen, vervoeren, buitenshuis bezitten en afsteken van oudejaarsvuurwerk verboden. Het kabinet wilde hiermee voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moesten. Door het coronavirus was de werkdruk in de zorg al een lange tijd te hoog.

Tijdelijk verbod tijdens de jaarwisseling 2021-2022

Voor het vuurwerkverbod van 2021-2022 was het Vuurwerkbesluit met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangepast. De tijdelijke aanpassing gold vanaf 18 december 2021.

Het vuurwerkverbod had 4 onderdelen:

 • Verbod op vuurwerk verkopen
  Winkeliers mochten geen oudejaarsvuurwerk verkopen. Ook niet op de laatste drie dagen van het jaar.
 • Verbod op vuurwerk afsteken
  Particulieren mochten geen oudejaarsvuurwerk afsteken. Ook niet op oudejaarsavond van 18 uur tot nieuwjaarsdag 2 uur.
 • Verbod op vuurwerk vervoeren
  Particulieren mochten geen oudejaarsvuurwerk vervoeren. De uitzondering dat 25 kg consumentenvuurwerk mag worden vervoerd, was voor particulieren geschrapt.
 • Verbod op vuurwerk bezitten
  Particulieren mochten buitenshuis geen oudejaarsvuurwerk bij zich hebben. Wel mochten mensen maximaal 25 kg vuurwerk thuis hebben, op een niet toegankelijke plek.

Sinds 2 januari 2022 geldt het normale Vuurwerkbesluit weer.

Subsidieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021/2022

Door het coronavirus mocht deze jaarwisseling van het kabinet wederom geen vuurwerk worden verkocht. Net als bij het tijdelijke vuurwerkverbod van 2020 naar 2021 biedt het Kabinet ook dit jaar de vuurwerksector extra steun. 

Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 voor detailhandel 2

Op 1 maart 2022 opende het loket voor de Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2 (TSVC-19 detailhandel 2). U kon in aanmerking komen voor deze subsidie als u kosten had gemaakt voor: 

 • activiteiten ter voorbereiding van de geannuleerde eindejaarsverkoop 2021, zoals pre-orders, advieslijsten, reclame ect.;
 • geannuleerde bestellingen;
 • geretourneerde bestellingen.

Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 voor importeurs 2

Later in 2022 volgt er een 2e regeling, met name voor importeurs. Deze subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven die kosten hebben gemaakt bij de opslag en het vervoer van vuurwerk. U kunt in aanmerking komen voor subsidie als u kosten heeft gemaakt voor:

 • de opslag van onverkocht vuurwerk (voor bedrijven met een opslagruimte voor minstens 10.000 kg vuurwerk);
 • het vervoeren van onverkocht vuurwerk.

Aanvragen subsidie

De TSVC-19 voor de detailhandel was geopend van 1 maart 2022 om 09.00 uur tot 31 maart 2022 om 17 .00 uur. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over de TSVC-19 kon u subsidie aanvragen.

De data van de TSVC-19 opslag en vervoer worden nog bekendgemaakt.

Fop- en schertsvuurwerk afsteken mocht wel

Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk gold voor al het oudejaarsvuurwerk (dat valt onder categorie F2 of F3).

Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) mocht wel. Zoals:

 • trektouwtjes;
 • knalerwten;
 • fonteintjes;
 • sterretjes.

Er waren regels verbonden aan het kopen van vuurwerk. Het was bijvoorbeeld verboden om vuurwerk online te kopen.

Extra druk op zorg en hulpverlening voorkomen

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 moesten bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost. Dit aantal nam in 2020-2021 af naar een kleine 400 slachtoffers door het vuurwerkverbod. Met het vuurwerkverbod voor 2021-2022 wilde de Rijksoverheid opnieuw extra druk op zorg en hulpverlening voorkomen.