Wijzigingen Wajong

Doel van de Participatiewet is mensen aan het werk te helpen. Sinds 1 januari 2015 geldt dit ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij komen niet meer in de Wajong terecht, maar kunnen zich wenden tot de gemeente.

Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Het gaat om mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen van UWV een Wajong-uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Jonggehandicapten die wel kunnen werken krijgen hulp bij het vinden van geschikt werk. En een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. 

Gevolgen voor bestaande Wajongers

Het UWV heeft tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekeken. Om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. Dit wordt arbeidsvermogen genoemd.

  • Wajongers die kunnen werken
    Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. Ook zij behouden hun Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering gaat voor hen wel veranderen. De uitkering is per 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.
  • Wajongers die niet kunnen werken
    Wajongers zonder mogelijkheden om te werken, behouden gewoon hun Wajong-uitkering.
  • Wajongers die al werken 
    Voor Wajongers met arbeidsvermogen die al werken, heeft de verlaging van de  uitkering meestal geen gevolgen. UWV verrekent de inkomsten met de Wajong-uitkering. De uitkering is vaak al lager dan 75% van het wettelijk minimumloon.

Herindeling Wajong

UWV weet niet van alle Wajongers met een uitkering van voor 2010 (oude Wajong) of zij kunnen werken. Voor een aantal hiervan is een gesprek met een arts of arbeidsdeskundige nodig. UWV weet dit wel van Wajongers met een uitkering van na 2010 (nieuwe Wajong).