Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS (PDF | 3 pagina's | 239 kB)