Volop kansen in het onderwijs

De komende jaren neemt het aantal vacatures in het onderwijs toe. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing. Vooral in de grote steden en in de Randstad is er volop werk voor leraren. Om voldoende, goede leraren te vinden heeft het kabinet maatregelen genomen die het beroep van leraar aantrekkelijker maken. En maatregelen die het makkelijker maken voor geïnteresseerden om leraar te worden.

Niet in alle regio’s worden vacatures verwacht de komende  jaren. Ook de verschillen per sector zijn groot.  Per regio en sector zijn prognoses gemaakt over de verwachtte tekorten:

Beloning leraren

Mensen onderschatten de salarissen van leraren. Leraren verdienen beter dan veel mensen denken, blijkt uit onderzoek. Bekijk hoeveel leraren verdienen:

Het kabinet is van plan om in 2018 €270 beschikbaar te stellen voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Dat staat in de Rijksbegroting 2018.

Verdieping docenten

Naast beloning is het carrièreperspectief voor leraren van belang. Veel leraren hebben de behoefte zich te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. De overheid onderzoekt samen met leraren, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere betrokkenen welke mogelijkheden er zijn voor persoonlijke – en schoolontwikkeling.  Zoals de mogelijkheden om zich binnen teams te specialiseren als onderwijsontwikkelaar, coach, mentor of onderzoeker. Zo blijft het vak boeiend en uitdagend.

Leraar worden

Op verschillende manieren kan iemand leraar worden. Dat kan via een lerarenopleiding aan een hbo of universiteit, als zij-instromer vanuit een andere baan of les geven naast een andere baan. Op deze pagina’s staat beschreven hoe men leraar kan worden in iedere sector:

Lesbevoegd, maar niet voor de klas

Er zijn mensen met een lesbevoegdheid die niet voor de klas staan. In totaal staan er 31.000 bevoegde mensen niet voor de klas in het po en 52.000 in het vo. Een groot gedeelte van degenen met een lesbevoegdheid die buiten het onderwijs werken, verdient minder dan 80% van een lerarensalaris.

Wie tot de stille reserve behoort en weer –of voor het eerst- in het onderwijs wil werken, mag meteen voor de klas staan. De onderwijsbevoegdheid is nog steeds geldig. Wel kan het raadzaam zijn een opfriscursus te volgen. De school waar men les gaat geven, kan daarbij helpen.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor mensen die (weer) voor de klas willen staan.

Zie ook