Kansen met een baan in het onderwijs

De komende jaren neemt het aantal vacatures in het onderwijs toe. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Vooral in de Randstad en de grotere steden is er volop werk voor leraren. Om voldoende goede leraren aan te trekken heeft het kabinet maatregelen genomen die het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Ook zijn er maatregelen genomen die het makkelijker maken om leraar te worden, zonder daarbij de eisen te verlagen.

Nieuwe cao en beter salaris voor leraren primair onderwijs

Een groot aantal mensen onderschat de salarissen van leraren, zo blijkt uit onderzoek. Leraren verdienen beter dan veel mensen denken. Bekijk hoeveel leraren verdienen:

Sinds januari 2022 krijgen alle werknemers in het primair onderwijs (po) dezelfde beloning als hun collega’s in het voortgezet onderwijs (vo).

Aantal vacatures onderwijs verschilt per regio

Niet overal in Nederland zijn er even veel vacatures in het onderwijs. Ook zijn de verschillen per sector groot. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt per regio en sector prognoses van de verwachten tekorten:

Ontwikkeling docenten stimuleren

Naast beloning is het carrièreperspectief voor leraren van belang. Veel leraren hebben de behoefte zich te blijven ontwikkelen. De overheid onderzoekt samen met onder meer leraren, schoolleiders en lerarenopleidingen welke mogelijkheden er zijn voor de verdere ontwikkeling van leraren of de school. Zoals de mogelijkheden om zich binnen teams te specialiseren als onderwijsontwikkelaar, coach, mentor of onderzoeker. Zo blijft het vak boeiend en uitdagend.