Volop kansen in het onderwijs

De komende jaren neemt het aantal vacatures in het onderwijs toe. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing. Vooral in de grote steden en in de Randstad is er volop werk voor leraren. Om voldoende, goede leraren te vinden heeft het kabinet maatregelen genomen die het beroep van leraar aantrekkelijker maken. En maatregelen die het makkelijker maken voor geïnteresseerden om leraar te worden.

Niet in alle regio’s worden vacatures verwacht de komende  jaren. Ook de verschillen per sector zijn groot.  Per regio en sector zijn prognoses gemaakt over de verwachtte tekorten:

Beloning leraren

Mensen onderschatten de salarissen van leraren. Leraren verdienen beter dan veel mensen denken, blijkt uit onderzoek. Bekijk hoeveel leraren verdienen:

Het kabinet is van plan om in 2018 €270 beschikbaar te stellen voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Dat staat in de Rijksbegroting 2018.

Verdieping docenten

Naast beloning is het carrièreperspectief voor leraren van belang. Veel leraren hebben de behoefte zich te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. De overheid onderzoekt samen met leraren, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere betrokkenen welke mogelijkheden er zijn voor persoonlijke – en schoolontwikkeling.  Zoals de mogelijkheden om zich binnen teams te specialiseren als onderwijsontwikkelaar, coach, mentor of onderzoeker. Zo blijft het vak boeiend en uitdagend.

Leraar worden

Op verschillende manieren kan iemand leraar worden. Dat kan via een lerarenopleiding aan een hbo of universiteit, als zij-instromer vanuit een andere baan of les geven naast een andere baan. Op deze pagina’s staat beschreven hoe men leraar kan worden in iedere sector:

Lesbevoegd, maar niet voor de klas

Er zijn mensen met een lesbevoegdheid die niet voor de klas staan. In totaal staan er 31.000 bevoegde mensen niet voor de klas in het po en 52.000 in het vo. Een groot gedeelte van degenen met een lesbevoegdheid die buiten het onderwijs werken, verdient minder dan 80% van een lerarensalaris.

Wie tot de stille reserve behoort en weer –of voor het eerst- in het onderwijs wil werken, mag meteen voor de klas staan. De onderwijsbevoegdheid is nog steeds geldig. Wel kan het raadzaam zijn een opfriscursus te volgen. De school waar men les gaat geven, kan daarbij helpen.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor mensen die (weer) voor de klas willen staan.

Video: Ruimte in regels

Een veelgehoorde klacht in het onderwijs is dat de werkdruk zo hoog ligt. Het bijhouden van allerlei gegevens kost erg veel tijd. In de praktijk blijkt dat veel gegevens niet, of niet zo uitgebreid hoeven te worden bijgehouden. Er zit ruimte in de regels.

(Beeldtitel: ruimte in regels. Beeldtekst: Alle basisscholen in Nederland hebben de brochure 'Ruimte in Regels' ontvangen, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Minister Slob geeft iemand een brochure aan een vergadertafel. Sophie Gieskes in een klas:)

LEVENDIGE MUZIEK

SOPHIE GIESKES: Deze brochure kan voor ons betekenen dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over wat wij als school wel of niet belangrijk vinden om al dan niet te registreren van de kinderen en hoe we dat dan vorm willen geven.

(Minister Slob in Villa Vrolik:)

MINISTER SLOB: Dit is niet dé oplossing om werkdruk te verminderen maar het kan er wel een bijdrage aan leveren.
Laat docenten en schoolleiders 's kritisch kijken naar hun eigen schoolsituatie en dan kunnen sommige dingen echt anders.
Sommige dingen hoeven ook echt niet van de Inspectie of van het ministerie of van wie dan ook.
En als je dan weer terrein weet terug te veroveren dan kun je die tijd en ruimte inzetten voor het omgaan met de kinderen en dat is ook waarom docenten voor onderwijs hebben gekozen.
Ik gun ze van harte dat ze meer ruimte daarvoor gaan krijgen.

(Iemand legt een kleine uitgave van 'ruimte in regels' op de vergadertafel. Monique Vogelzang:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MONIQUE VOGELZANG: We krijgen als Inspectie best nog vaak vragen over: hoe zit het nu precies? Aan welke regels moeten we ons houden?
Dus het leek goed om een boekje te maken waarin nog een keer duidelijk wordt geschetst: welke regels zijn er welke ruimte heb je binnen die regels en welke keuzen kun je maken?

(De minister praat met de mensen aan de tafel. Noor Stoelinga:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOOR STOELINGA: Besturen kan voor mij betekenen dat we bewust keuzes maken met elkaar wat je registreert in groepsplannen en niet meer alle doelen overtikken, maar alleen maar beschrijven wat je extra doet met kinderen, zodat je ze daarin kan volgen.

(Het overleg gaat verder. Beeldtekst: Meer weten over de brochure en werk- en regeldruk? Ga naar leraar.nl/werkdruk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT

Zie ook