Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

'Vertrouwen in de Toekomst' een saaie titel? Ik vind het juist alleszeggend; optimisme is de zweepslag van de vooruitgang, en die vooruitgang heeft ons land altijd waargemaakt.

Eric Wiebes

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'Het doel is helder; ik houd van heldere doelen.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Vertrouwen in de toekomst.'