CV minister Wiebes

Eric Wiebes (VVD)
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Personalia

Voornaam (roepnaam): Eric Derk (Eric)  
Geboorteplaats en -datum: Delft, 12 maart 1963
Woonplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: samenwonend, 2 kinderen

Opleiding

1975-1981: Middelbare school, Bussum
1981-1986: Werktuigbouwkunde TU Delft, afstudeerrichting Energievoorziening
1990-1991: MBA Bedrijfskunde (INSEAD, Fontainebleau)

Loopbaan

Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA werkt na zijn studie in Delft van 1987 tot 1989 als energy engineer bij Shell. In 1990 gaat hij als consultant werken bij McKinsey & Company; vervolgens is hij van 1993 tot 2004 als consultant werkzaam bij OC&C Strategy Consultants, waar hij vanaf 1996 ook vennoot is.

In 2004 treedt Eric Wiebes in dienst van het ministerie van Economische Zaken. Hij is er achtereenvolgens directeur Marktwerking (tot 2007) en plaatsvervangend secretaris-generaal. In die laatste functie is hij verantwoordelijk voor ict/bedrijfsvoering, uitvoeringsorganisaties  en de reorganisatie van het departement en de buitendiensten. In 2009 is hij tevens interim-directeur Communicatie.    
In 2010 wordt Wiebes wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam met als portefeuilles Noord/Zuidlijn, verkeer, vervoer, infrastructuur, luchtkwaliteit  en ict.

Eric Wiebes wordt op 4 februari 2014 benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte-Asscher. Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot  minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Eric Wiebes werd in 2005 lid van de partijcommissie Economische Zaken van de VVD.

Hij was bestuurslid van de Raad voor Accreditatie (2004-2009) en vanaf 2013 lid van de adviescommissie (Critical Review Team) die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over de lange termijnontwikkeling van het spoor.