Beantwoording Kamervragen over vrijkomen glasscherven bij brand zonnepanelen

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het vrijkomen van glasscherven en andere brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand.