Kamerbrief met kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2023

Minister Adriaansens (EZK), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Harbers (IenW) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals (SDG’s) (duurzame ontwikkelingsdoelen) 2023. Ook bieden zij de 7e nationale SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ aan.

Dit is een jaarlijkse publictatie van het CBS (Centraal Bureau Statistiek) in opdracht van het kabinet. 

Kamerbrief met kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2023 (PDF | 11 pagina’s | 597 kB)