Verzekeringsplicht zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet.

Basisverzekering verplicht

Wie in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering afsluiten. U verzekert u daarmee voor zorg uit het basispakket. Bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek.

Basisverzekering afsluiten voor kinderen

Ook voor uw kinderen moet u een basisverzekering afsluiten. U moet uw kind daarom binnen 4 maanden na de geboorte inschrijven bij een zorgverzekeraar. Dit kan bij de verzekeraar waarbij u uw eigen zorgverzekering heeft afgesloten, maar dit is niet verplicht.

Aanvullende verzekering niet verplicht

U mag zelf bepalen of u ook een aanvullende verzekering afsluit. U kunt u hiermee extra verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. Bijvoorbeeld de controle bij uw tandarts.

Wetten en regels