Actieagenda Schadelijke Praktijken

In deze actieagenda staat een aantal concrete aanvullende maatregelen voor de aanpak van onder meer eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.

Actieagenda Schadelijke Praktijken (PDF | 13 pagina's | 250 kB)