Modernisering Milieubeleid

De Rijksoverheid wil de problemen en uitdagingen van de 21e eeuw in het milieu- en duurzaamheidsbeleid aanpakken. Om dit te bereiken, is een modernisering van het huidige milieubeleid nodig.

Modernisering Milieubeleid ( PDF | 26 pagina's | 178 kB )

De modernisering van het milieubeleid richt zich op de volgende punten:

 • gezondheid centraal in het milieubeleid;
 • internationale samenwerking;
 • milieuwetten aanpassen en regelgeving maken;
 • samenwerkingsverbanden vormen (coalities).

Acties modernisering milieubeleid

Om het milieubeleid te moderniseren, zal de Rijksoverheid onder andere de volgende acties nemen:

 • De luchtkwaliteit verder verbeteren door het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) te verlengen tot 1 januari 2017.
 • Samen met steden de mogelijkheden onderzoeken om geluidsoverlast verder te verminderen.
 • In beeld brengen welke oplossingen er zijn voor nieuwe risico's voor mens en milieu (zoals nanotechnologie en microverontreinigingen).
 • Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet (waarin een aantal milieuwetten opgaan) in 2014 naar de Tweede Kamer sturen.
 • Best practices uitwisselen met andere EU-lidstaten bij de invoering van richtlijnen (zoals de Kaderrichtlijn Water).
 • De huidige milieuwetgeving meer richten op innovatie en doelen en minder op normen.
 • Via het programma 'Duurzaam Doen' mensen inspiratie bieden om duurzamer te handelen.
 • Samenwerkingsverbanden (coalities) rond 'slimme en gezonde steden' vormen.
 • Samenwerkingsverbanden (safety deals) rond 'veiligheid en milieu'.

Een compleet overzicht van acties en meer achtergrondinformatie vindt u in de kamerbrief Modernisering Milieubeleid. U kunt het document bovenaan deze pagina downloaden.