Kamerbrief Regiodeal Rotterdam Zuid

Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs, de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Regio Deal Rotterdam Zuid aan.

Kamerbrief Regiodeal Rotterdam Zuid (PDF | 3 pagina's | 281 kB)