Kamerbrief met beleidsreactie advies Onderwijsraad


De ministers Slob en Van Engelshoven geven hun beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad over maatregelen om de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor het onderwijs zoveel mogelijk op te vangen. Zij suren het advies mee met de brief.