Servicedocument coronavirus voor schoolbesturen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs

Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school.