Servicedocument coronavirus voor schoolbesturen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs

Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school.

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus (versie 21 april 2022) (PDF | 13 pagina's | 322 kB)