De Staat van Migratie 2023

De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

Onderwerpen uit de rapportage zijn:

  • de aantallen migranten op Nederlands, Europees en internationaal niveau;
  • de migratiebewegingen van migranten naar Nederland voor bijvoorbeeld werk, gezin en studie;
  • de aantallen van vertrek, huisvesting, inburgering en naturalisatie;
  • de opvang van ontheemden uit Oekraïne.