Bijlage 1 Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel

Het toeslagenstelsel omvat vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Voor het uitwerken van de alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel is een geactualiseerde beschrijving van de vier toeslagen relevant.

Bijlage 1 Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel