Ministeries

'Jezelf blijven als toekomstige diplomaat'

Op donderdag 1 april zijn 40 deelnemers van start gegaan met de tweede online editie van het leer- en ontwikkeltraject Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (IBBZ). Met dit IBBZ-leertraject bereiden zij zich voor op hun werk op het gebied van buitenlands beleid. Lees over de verwachtingen van deelnemers Süleyman Tosun en Lieke Brand. En over de ervaringen van Simon en Lamyae die het eerste IBBZ-leertraject zonder fysieke bijeenkomsten volgden.

Het IBBZ-leertraject start met de introductie bij Buitenlandse Zaken. Deze duurt één week. Op maandag 12 april begint het tweede onderdeel van zeven aaneengesloten leerweken, dat gaat over kennis en vaardigheden op het gebied van internationale betrekkingen. Dit onderdeel wordt verzorgd door Instituut Clingendael. Eind mei starten de deelnemers met hun eerste plaatsing op het departement.

Süleyman Tosun
©Süleyman Tosun
Süleyman Tosun

Jezelf blijven

Süleyman Tosun is donderdag 1 april gestart met het IBBZ-leertraject. ‘Als nieuwkomer bij BZ en de jongste van het klasje van dit jaar, waardoor ik reeds ben omgedoopt van Süleyman naar "De Benjamin", staat mij een enorme maar bovenal fantastische uitdaging te wachten. Toen wij afgelopen donderdag kennis maakten met elkaar en andere BZ-collegae, kwam telkens weer naar voren dat er verwacht wordt dat we onszelf blijven en als autonome, kritische en strijdlustige toekomstige diplomaten aan de slag te gaan. Kijkend naar de gezellige en indrukwekkende groep zal dat ongetwijfeld goed komen en kunnen we enorm veel van elkaar opsteken tijdens het IBBZ-leertraject.'

'Ik kijk er dan ook naar uit om de komende jaren veel te leren, nieuwe perspectieven te verkennen en bijzondere diplomatieke vaardigheden te ontwikkelen. Ik kijk er met name naar uit om veel te leren over de vele beleidsterreinen van buitenlandse zaken en om internationaal onderhandelen. Maar nog meer om met deze groep en alle andere collegae het hoofd te bieden aan de vele internationale uitdagingen die onze kant op komen, nu en in de toekomst. Zoals jullie uit bovenstaande kunnen afleiden zijn mijn verwachtingen hoog en ik streef er dan ook ten volle naar deze samen na te jagen!’

Lieke Brand
©Lieke Brand
IBBZ’ers (vlnr): Lieke, Mark, Nina, Raphaël, Milou.

Enthousiast en divers

‘Afgelopen donderdag hadden we de kick-off van het (digitale) IBBZ-leertraject’, vertelt Lieke Brand. ‘Wat me bij de kennismaking direct opviel is dat het een hele enthousiaste en diverse groep mensen is met indrukwekkende verhalen en achtergronden. Daarmee gingen mijn verwachtingen ook gelijk door het dak! Ik zie een aantal gelijkenissen met mijn verwachtingen over de Brexit onderhandelingen (uit mijn vorige functie): we hebben het allemaal nog nooit eerder gedaan, ik weet dat het een uitdaging is maar ik kijk er ontzettend naar uit om heel veel te leren, zowel op inhoud als op het gebied van vaardigheden. Ik zie dan ook met name uit naar de vaardigheden trainingen over internationale onderhandelingen en effectief beïnvloeden, de verdiepende sessies over thema’s die de volle breedte van het BZ-beleidsterrein beslaan en naar het beter leren kennen van deze groep.’

Simon van der Staaij
©Simon van der Staaij
Simon van der Staaij

Anders dan voorgesteld

Simon van der Staaij volgde het afgelopen jaar het IBBZ-leertraject online. ‘De start van het opleidingstraject was een bijzondere periode. Natuurlijk echt wel anders dan voorgesteld: in plaats van lange en intensieve dagen op landgoed Clingendael, leerden we elkaar digitaal kennen vanuit huis. Alle programmaonderdelen, zelfs het etiquettediner, vonden online plaats. Toch kijk ik positief op die tijd terug. De digitale variant werkte nog verrassend goed, en door de digitale dagstart en informele wandelingen op het strand wisten we er het beste van te maken. Maar de terugkomweken later dit jaar, die fysiek moeten gaan plaatsvinden, staan wel dikgedrukt en onderstreept in mijn agenda.'

'Een tip van mij: in het begin word je waarschijnlijk overweldigd door inwerkmappen en achtergrondstukken. Deze documenten zijn nuttig als naslagwerk. Vaak werkt het beter om een ervaren collega op te bellen om te begrijpen hoe het werkveld eruit ziet en hoe BZ daarbinnen navigeert. En dat is ook nog eens gezellig.'

Lamyae El Hasnaoui
©Lamyae El Hasnaoui
Lamyae El Hasnaoui

Digitale diplomatie

Ook Lamyae El Hasnaoui volgde vorig jaar het IBBZ-leertraject online. ‘Wat me het meest is bijgebleven van het onderdeel internationale betrekkingen van Clingendael is de onderhandelingssimulatie van de laatste opleidingsdag. Vroeg in de ochtend tot laat in de avond onderhandelen achter je scherm bleek toch leuker dan ik in eerste instantie had gedacht. Als ik één ding heb geleerd is het dat er veel mogelijk is met digitale diplomatie, maar alleen als er goede relaties zijn waar je op kunt voortbouwen. Zonder de relaties die ik had opgebouwd tijdens de wandelingen en de informele bijpraatmomenten was dat onderhandelen een stuk lastiger geweest.'

'Mijn advies aan de nieuwe groep is dan ook: zoek elkaar zo veel mogelijk op. Zeker in een tijd met weinig sociaal contact is het een mooie kans om een grote groep nieuwe collega’s te leren kennen. Ik wens de IBBZ-groep van dit jaar veel succes en plezier!’

Heb je zelf interesse in het IBBZ-traject of ken je iemand in je omgeving voor wie het IBBZ-traject interessant is, kijk dan voor meer informatie op WerkenvoorNederland.nl. In oktober starten we weer met de werving van een nieuwe groep.