Egypte: kansen in digitalisering, landbouw en water

Ministeries

Van alle Noord-Afrikaanse landen exporteert Nederland de meeste goederen naar Egypte. Toch is dit land voor veel bedrijven niet de meest voor de hand liggende afzetmarkt. Waar ziet Han-Maurits Schaapveld, de Nederlandse ambassadeur in Caïro, kansen voor ondernemers?

Egypte is dit jaar voorzitter van de VN-klimaattop (COP27). Biedt dit momentum nieuwe kansen?

‘Door de klimaattop is er meer aandacht voor groene waterstof en de sectoren: water, voedsel en energie. Tijdens de klimaattop presenteerde Egypte ook een plan om de nationale klimaatagenda te versnellen. Dit biedt zeker nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers die in deze sectoren actief zijn.’

Met welke klimaatproblemen heeft Egypte te maken?

‘Toenemende droogte en verzilting vormen de grootste uitdaging. Al eeuwenlang zijn de bevolking, landbouw en industrie voor water bijna geheel afhankelijk van de Nijl, maar door weersveranderingen en vervuiling komt deze watervoorraad steeds meer onder druk te staan. Ook wordt de Nijl-delta steeds zouter door de stijgende zeespiegel. Dit vormt een probleem voor de vele actieve landbouwbedrijven en viskwekerijen in die regio.’

Kan het Nederlandse bedrijfsleven bijdragen aan oplossingen?

‘Jazeker! Dit zijn sectoren waar Nederland veel kennis en ervaring mee heeft. Dat weten ze in Egypte ook. Zo zijn wij al jaren actief betrokken bij het beheer van de Nijl. De ambassade werkt nu aan een marktstudie om de kansen voor Nederlandse bedrijven in de watersector in kaart te brengen. Onze kennis en technologieën kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de agrarische sector. Bijvoorbeeld door het introduceren van klimaatbestendige zaden en cold chain logistics.’

Zijn er al bedrijven actief en succesvol in Egypte?

‘Jazeker, die zijn al in verschillende sectoren te vinden. Naast bekende namen als Heineken, Philips Healthcare en AkzoNobel, zijn Nederlandse baggerschepen bijvoorbeeld ook betrokken bij de verbreding van het Suezkanaal, produceert Skretting samen met lokale partners visvoer en ontwikkelt Rijk Zwaan verbeterde groentezaden voor de Egyptische landbouw.’

Wat is een andere sector waar kansen liggen?

‘Een van de huidige groeimarkten is digitalisering. De Egyptische overheid zet hard in op het digitaliseren van haar processen en wil alle lagen van de bevolking meenemen in deze transitie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van smartphone-apps, waardoor ook vrouwen en kleinschalige boeren toegang krijgen tot het financiële systeem. Nederland kent veel start-ups die werken aan dit soort technologieën, daarvoor liggen hier kansen genoeg.’

Waar moeten bedrijven rekening mee houden als ze zaken willen doen in Egypte?

‘Ondernemen in Egypte vergt geduld. Handel is hier gebaseerd op goede relaties en dat kost tijd. Je kunt dus niet verwachten dat je vandaag hier aankomt en morgen al direct aan de slag kunt. Voor het opzetten van een bedrijf moet veelal een joint venture met een lokale partner worden opgezet. Die partner kan dan ook helpen met de ins en outs van de markt.

De Egyptische economie heeft een flinke klap gekregen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De inflatie is hoog en valuta voor internationale betalingen zijn momenteel lastig te krijgen. Dit is geen permanent probleem, maar kan wel tijdelijk voor overlast zorgen. Daarnaast moet je in sommige sectoren rekening houden met oneerlijke concurrentie door de grote aanwezigheid van de (militaire) overheid in de economie. De Egyptische overheid wil dit aandeel graag verlagen, ook door eisen van internationale financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds, maar een eeuwenoude bureaucratie verandert niet van de een op de andere dag.’

De exportregels worden vaak als lastig ervaren. Waar krijgen jullie vragen over?

‘De Egyptische regels zijn niet altijd duidelijk en veranderen regelmatig. Denk bijvoorbeeld aan de recent aangepaste halalregelingen, die zorgen voor onduidelijkheid bij Nederlandse zuivelexporteurs. Of aan het Advanced Cargo Information System: een digitaliseringsslag die bedoeld is om de logistiek overzichtelijker te maken, maar waarvan de introductie gepaard gaat met veel kinderziektes, wat zakendoen zeker niet meteen gemakkelijker maakt. Toch zal de digitalisering van de regels uiteindelijk zorgen voor minder willekeur, waardoor ondernemers in de toekomst beter op het systeem kunnen vertrouwen.’

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

‘Je kunt altijd bij de ambassade in Caïro aankloppen. Wij zijn op de hoogte van de laatste regels, zodat we ondernemers van de belangrijkste informatie kunnen voorzien. We helpen ook bij het leggen van contacten, begeleiden ondernemers bij deelname aan beurzen in Egypte en organiseren handelsmissies. Zo vindt er in maart een handelsmissie plaats op het gebied van afvalverwerking.’

Vergroot afbeelding
Het Nederlandse paviljoen op de Sahara Expo 2022, een grote agricultuurbeurs in Caïro.

Wat zou je ondernemers verder willen meegeven?

‘Egypte staat niet altijd goed bekend bij Nederlandse ondernemers, maar dat is niet terecht. Het heeft een zeer goede ligging, vlakbij Europa en beschikt over goede vaarroutes zoals het Suezkanaal. Bovendien heeft Egypte actieve landbouw-, water- en technologiesectoren, die veel kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Laat je niet afschrikken door de uitdagingen. Als je een lange adem hebt, lukt het hier zeker wel!’

Dit artikel verscheen eerder in GLOBE Magazine.

Lees ook de interviews over ondernemen in IndiaSlowakije en Duitsland.