Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op de brief van Stichting Tegengif over Chemours

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op de brief van Stichting Tegengif over Chemours