Afschrift brief AO Externe Veiligheid

Afschrift van de brief van Stichting Tegengif namens meerdere organisaties en omwonenden van Chemours aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over PFAS-vervuling in de omgeving van Chemours en de Westerschelde.

Afschrift brief AO Externe Veiligheid