LNV-visie Kernboodschap

Onderzoek naar de werking van de kernboodschap die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uitdraagt.

LNV-visie Kernboodschap (PDF | 33 pagina's | 1,9 MB)