Kamerbrief over uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Oijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties.

Het gaat om:

  • de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66) over schoolmaaltijden;
  • de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) over brugfunctionarissen voor de verbinding tussen school, thuis en zorg en ondersteuning in de wijk.