Beantwoording Kamervragen over het coronavirus (COVID-19)

Antwoorden van minister Bruins, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de Kamervragen over het coronavirus (COVID-19).

Beantwoording Kamervragen over het coronavirus (COVID-19) (PDF | 6 pagina's | 282 kB)