Kennisagenda van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de kennisagenda SZW 2019/2022 staat aan welke kennis SZW behoefte heeft. En welke onderzoeken het ministerie de komende jaren zelf uitvoert of laat uitvoeren. SZW doet ook onderzoek op verzoek van andere partijen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer. 

SZW stelt elke twee jaar een kennisagenda op. Elke vier jaar wordt de kennisagenda volledig herschreven en halverwege zo’n vierjaarsperiode vindt een actualisatie van de kennisvragen plaats.

De kennisagenda bestaat uit zeven themahoofdstukken. Elk themahoofdstuk is geschreven door een aantal SZW’ers, afkomstig uit verschillende directies, die als trekker van dat thema fungeren. Bij het samenstellen van elk themahoofdstuk zijn een of meer onafhankelijke wetenschappelijke experts betrokken als adviseur. De uitvoering van de kennisagenda zal worden bewaakt door dezelfde groepjes kennistrekkers

De huidige kennisagenda SZW 2019/2022 dateert van oktober 2018 en zal in oktober 2020 geactualiseerd worden. 

Vroegere versies van de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen SZW zijn die van 2017/20182015 en 2014, en de Strategische kennisagenda's van 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 en 2008.