Gezond en veilig werken bevorderen

De overheid neemt maatregelen om werkgevers en werknemers gezond en veilig te laten werken. Bijvoorbeeld door werknemers nieuwe kennis en vaardigheden te leren.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers productiever en gezonder zijn. Door gezond en veilig werk kunnen mensen langer doorwerken. En dat helpt bijvoorbeeld om de AOW betaalbaar te houden.

Maatregelen voor gezond en veilig werken

Wat de overheid onder andere doet om gezond en veilig werken te stimuleren:

  • Campagne tegen ongewenst gedrag op het werk
    1 op de 6 werknemers heeft jaarlijks last van ongewenst gedrag. Ruim 1,2 miljoen mensen zijn slachtoffer van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie op het werk. Lees meer over ongewenst gedrag op het werk op duurzameinzetbaarheid.nl.

  • MKB aanpak voor duurzame inzetbaarheid
    MKB-Nederland krijgt extra geld  om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Het geld is bedoeld om bedrijven te helpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk. Bijvoorbeeld om werknemers nieuwe kennis en vaardigheden te leren en om ziekteverzuim tegen te gaan.

  • Subsidie voor duurzame inzetbaarheid
    Er is € 12, 5 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten om werknemers langer gezond aan het werk te houden. Dit bedrag komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Onderwijsfondsen en ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen vanaf 25 september 2017 een aanvraag voor deze subsidie indienen. Lees meer over de regeling Duurzame Inzetbaarheid sectoren en regio’s  op de website van Agentschap SZW.

Kabinet Rutte III: meer handhaving en fraudebestrijding ongezonde en onveilige werksituaties

Het kabinet wil € 50 miljoen per jaar vrijmaken voor handhaving door de Inspectie SZW. De Inspectie kan zo beter toezicht houden op het wettelijk minimumloon. Ook kan de Inspectie zo beter schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting aanpakken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Informatie over arbeidsomstandigheden

Praktische informatie over arbeidsomstandigheden vindt u op Arboportaal.nl. Bijvoorbeeld over werktijden, werkplek en werkdruk.