Houden mijn Britse kinderen na de Brexit recht op onderwijs in Nederland?

Als u in Nederland verblijft, behouden uw kinderen recht op onderwijs in Nederland. In zowel het primair en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs speelt nationaliteit geen rol bij het recht op onderwijs.

Read this text in English

Ook toegang tot het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs blijft mogelijk. Er kunnen wel wijzigingen optreden in het collegegeld en het recht op studiefinanciering, als u op het moment van de Brexit niet in Nederland woont. Kijk hiervoor naar de Vraag en antwoord over studiefinanciering en collegegeld.