Ik ben een Britse student in Nederland. Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mijn collegegeld en studiefinanciering?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Brexit heeft dan geen gevolgen voor uw collegegeld en studiefinanciering. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK.

De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. En of u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Read this information in English.

Na de overgangsperiode

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er voor u ook na de overgangsperiode niets verandert. U houdt dus het recht op studiefinanciering en het wettelijk collegegeldtarief. U moet dan ook aan de andere voorwaarden blijven voldoen.

U komt na 31 december 2020 in Nederland wonen voor uw studie

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Het is nog niet bekend hoe hoog het collegegeld en de studiefinanciering zijn voor personen die na de overgangsperiode naar Nederland komen. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie.

Als er geen afspraken worden gemaakt worden VK-burgers behandeld als niet-EU-burgers. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning.