Ik ben een Britse student in Nederland. Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mijn collegegeld en studiefinanciering?

Dit hangt af van uw situatie.

Read this information in English.

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat er voor u ook na het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) niets verandert zo lang u in Nederland blijft wonen. U houdt dus het recht op studiefinanciering en het wettelijk collegegeldtarief. U moet dan ook aan de andere voorwaarden blijven voldoen. Dit geldt ook als u na 31 december 2020 aan een nieuwe studie begint.

U komt na 31 december 2020 in Nederland wonen voor uw studie

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Uw rechten worden geregeld op basis van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, die de EU en het VK hebben gesloten. Hierin zijn geen afspraken gemaakt over studeren vanaf 1 januari 2021. VK-burgers worden daarom hetzelfde behandeld als niet-EU/EER-burgers. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt dan af van uw verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heeft u geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering.

Samenloop Brexit, COVID-19 en online onderwijs

Veel onderwijsinstellingen hebben in verband met de COVID-19 pandemie grotendeels of volledig online onderwijs aangeboden in het eerste semester van het collegejaar 2020-2021. Dit betekent dat studenten vanaf overal ter wereld de opleiding kunnen volgen.

Door deze onverwachte samenloop van omstandigheden, kunnen er gevolgen zijn voor Britse studenten die online colleges volgen vanuit het buitenland en daardoor op 1 januari 2021 niet in Nederland wonen en ingeschreven staan.