Ik ben een Britse onderzoeker. Wat zijn de gevolgen voor mijn verblijfsrecht / beurzen / financiering onderzoek?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Er verandert dan niets voor u als onderzoeker. U behoudt uw verblijfsrecht. Ook behoudt u uw beurs en financiering voor onderzoek. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Read this text in English

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Aansluiting van het VK bij Erasmus+ en Horizon Europe kan daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, kunt u als u werkzaam bent bij een Britse instelling geen gebruik meer maken van deze programma’s.

Verblijf

Zie voor vragen over het verblijfsrecht de vraag ‘Kan ik na de Brexit in Nederland blijven wonen en werken’.